Adrie Schalkwijk

Wij hebben binnen de Connexxion Academy Act in Move in de persoon van Jeroen Woesthuis op verschillende wijzen leren kennen.

Allereerst is Jeroen Woesthuis betrokken geweest bij de ontwikkeling van een leertraject ten behoeve van Taxi chauffeurs (BBL opleiding). Als gevolg hiervan heeft Jeroen de 10 taxi instructeurs opgeleid om de module communicatie te kunnen verzorgen.
Daarin heeft Jeroen naast het vormgeven van de inhoud van de communicatie de instructeurs gecoacht. Deze coaching bestond uit klassikale bijeenkomsten, uit één op één gesprekken en uit coaching bij werksituaties.

Tijdens de klassikale bijeenkomsten is in verschillende lesvormen de kennis van het onderwerp overgedragen. Tevens is in deze omgeving aandacht gegeven aan coaching. Elkaar coachen maar ook “hoe coach je een kandidaat chauffeur?“

Naast deze bijeenkomsten heeft Jeroen de instructeurs ook individueel gecoacht op basis van waarneming tijdens de klassikale bijeenkomsten en op basis van de individuele vraagstelling van de instructeurs. Deze coaching is door de instructeurs van de Connexxion Academy als prettig en constructief ervaren.

Ook is door Jeroen de mogelijkheid geboden om op basis van praktijksituaties om coaching te vragen. Hier is op individuele basis gebruik van gemaakt.

Ook heeft Jeroen een rol gespeeld in de professionalisering van het werkoverleg tussen leiding en instructeurs. Bij de start van dit overleg werden onderwerpen wat vrijblijvend behandeld zonder duidelijke afspraken en tijdslijnen. Hij heeft de coördinator welke verantwoordelijk was voor de instructeurs gecoacht op zijn vergadervaardigheden en timemanagement.

Hierdoor is het werkoverleg ontwikkeld tot een platform waarin kennis wordt gedeeld, lesmateriaal wordt (door)ontwikkeld en ruimte is voor het individu.
Dit alles gebeurt nu op prettige zakelijke wijze.

Vanuit de Connexxion Academy kan gesteld worden dat wij zeer tevreden zijn over de inbreng en inzet van Jeroen Woesthuis van Act in Move.

Adrie Schalkwijk
Manager Connexxion Academy