Gerard Peters

Jeroen Woesthuis en zijn bedrijf Act in Move zijn sinds 2007 nauw betrokken bij MBO opleidingen op het gebied van personenvervoer.

Deze trainingen richten zich op sociale vaardigheden en agressietrainingen voor chauffeurs in het openbaar vervoer en op de taxi.  Jeroen heeft de opleidingen voor een groot deel zelf opgezet en uitgewerkt.

De opleidingen zijn praktisch en sterk gericht op de werksituatie waarin de chauffeurs zich bevinden. Met andere woorden, de inhoud van de trainingen staat dicht bij de deelnemers en sluit aan bij hun eigen belevingswereld. Jeroen geeft de deelnemer tijdens de trainingen de ruimte om hier ook op in te spelen. Jeroen creëert een veilige omgeving, waarbij de deelnemer zich veilig voelt. Deze sfeer draagt bij aan het behalen van een optimaal resultaat.

De inhoud van de trainingen kan er toe leiden dat deelnemers met hun eigen (vervelende) situaties uit het verleden worden geconfronteerd. Jeroen verstaat het om hier op  vertrouwde wijze mee om te gaan. Deelnemers durven zich in zijn omgeving ook uit te spreken over hun vertrouwen. Jeroen verstaat het om een vertrouwensband met de deelnemer op te bouwen.

Naast het serieuze is er ook altijd gelegenheid voor humor. Hier komt het acteertalent Jeroen bijzonder goed van pas.

Jeroen wordt binnen MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit als een zeer kundig vakman beschouwd. Succes is gegarandeerd, juist ook bij deze inhoudelijk zware onderdelen. Er is hier duidelijk sprake van vakmanschap.

Gerard Peters
Teamcoördinator Personenvervoer
MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit.
ROC van Twente