Missie

Act in Move verzorgt professionele communicatietrainingen en coaching waardoor de mensen in uw organisatie succesvoller met elkaar en uw klanten communiceren. De trainingen en coaching zijn gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten wat resulteert in een blijvende positieve verbetering.

Wij maken de eigen deskundigheid, creativiteit en innerlijke strategieën van de trainee zichtbaar door het creëren van een veilige omgeving en het aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. Hierdoor zijn medewerkers weer in staat te bewegen naar passie en bezieling in hun werk.

Onze missie is het bijdragen aan de verbinding tussen zakelijkheid en menselijkheid. Hierdoor dienen we niet alleen de individuele, unieke mens maar ook de maatschappij als groter geheel.

Motivatie, reflectie, humor, interactief, dynamisch en praktijkgericht zijn de sleutelwoorden van ons bedrijf.