Presentatietraining

Inhoud van de presentatietraining

Het doel van de presentatietraining is een boeiende en levendige presentatie houden die een blijvend positieve indruk maakt op ons publiek. Dat wordt geoefend in drie minuten presentaties. Daarbij bouwen we voort op eigen talenten en kwaliteiten, sterke en minder sterke punten van de presentator en de wijze van over komen op anderen.

Resultaten training presentatietraining

Na de presentatietraining:
• weet de trainee hoe een presentatie voor te bereiden
• kan de trainee omgaan met podiumangst
• kan de trainee zijn boodschap helder en levendig overbrengen

Voor wie

De presentatietraining is zeer geschikt voor mensen die overtuigend en boeiend willen leren presenteren. De training is zowel bestemd voor mensen die weinig ervaring hebben in het geven van een presentatie als voor mensen die hun vaardigheden in het presenteren willen verbeteren.

Omschrijving presentatietraining

Aspecten die aan bod komen tijdens de presentatietraining

• een juiste voorbereiding van de presentatie
• wat is mijn doel, doelgroep en de setting
• de structuur van een presentatie
• wat doet spanning met mij
• hoe kan ik mijn spanning reguleren
• bewustzijn van de lichaamstaal en uitstraling
• wat maakt mijn presentatie boeiend
• de voorbereidde presentatie oefenen

Vormgeving training presenteren

In de presentatietraining staan de leerdoelen van de individuele trainee centraal. Naast oefeningen en
theoretische achtergrond die naar de eigen presentatie kunnen worden vertaald wordt met de
presentatie geoefend. Gerichte feedback van de trainer resulteren in tips die direct te verwerken
zijn in de presentatie.

Training presenteren