Menu

Slecht nieuws gesprek

Inhoud van de training Slecht nieuws gesprek

Een slecht nieuws gesprek? Wat te doen? Een medewerker moet te horen krijgen dat hij ontslagen is of gedwongen overgeplaatst wordt naar een andere afdeling. Is het beter om gelijk met de deur in huis te vallen of om eerst even om de hete brei heen te draaien? Een effectief slecht nieuws gesprek is erop
gericht om de boodschap duidelijk te brengen en de schade voor de ontvanger te beperken. Slecht
nieuws brengen doen we niet graag en ervaren we vaak als lastig.

Resultaten training slecht nieuws gesprek

Na de training Slecht nieuws gesprekken:
• weet de trainee wat wel en niet te doen in een slecht nieuws gesprek
• kan de trainee een slecht nieuws gesprek effectief en empathisch te voeren
• kan de trainee omgaan met emotionele reacties die kunnen ontstaan in een slecht nieuws gesprek.

Voor wie

Deze training slecht nieuws gesprek voeren is zeer geschikt voor adviseurs en managers die op een effectieve manier slecht nieuws gesprekken willen voeren waarbij op een empathische wijze wordt omgegaan met de ander.

Omschrijving training slecht nieuws gesprekken

• voorbereiding van het gesprek en op de persoon die het bericht krijgt
• hoe breng ik de boodschap over
• actief luisteren en observeren
• opvangen van emoties
• acceptatie van het nieuws
• regie houden tijdens het gesprek
• gesprekken oefenen met de trainingsacteur

Vormgeving training

In deze training staat de casuïstiek van de individuele trainee centraal. Naast oefeningen en
theoretische achtergrond die naar de eigen casuïstiek kunnen worden vertaald wordt met de
trainingsacteur geoefend om het slecht nieuws gesprek effectief te kunnen voeren.

Wilt u meer weten over de training slecht nieuws gesprek voeren?

Wilt u meer weten over wat Act In Move voor uw organisatie kan betekenen?
Bel ons voor meer informatie: 085 – 7600435

SCROLL VERDER
SCROLL VERDER