Sociale vaardigheden voor chauffeurs (N48)

Sociale Vaardigheden voor buschauffeurs
(N48)

Op verzoek van de STAOBB heeft Act in Move deze training ontwikkeld. Het gedrag van passagiers is niet altijd voorspelbaar. En als buschauffeur heb je te maken met verschillende doelgroepen. Door de training Sociale Vaardigheden worden deelnemers zich meer bewust van de verwachtingen van de klant en hoe daarop in te spelen. Ook is deze training belangrijk voor de communicatie tussen chauffeurs en hun leidinggevenden en collega’s. Daarnaast leert de chauffeur zich beter in te leven in de situatie van de klant, klantgerichter te handelen en weten escalaties te voorkomen. Inhoudelijk behandelen we zowel in theorie als praktijk de volgende onderwerpen:

Inhoud:

  1. Klantgerichtheid
  2. Rol van de chauffeur
  3. Basismodel communicatie en de vaardigheden
  4. Fustratiegedrag
  5. Feedback geven en ontvangen
  6. Verschillende klantgroepen
  7. Microfoontechniek

Verder bespreken we praktijksituaties die door de aanwezigen worden aangedragen.

Duur training
2 dagdelen (8 uur incl. examen en pauze)

Aantal deelnemers
10-12 personen

Waarde nascholing
7 uur theorie