Sociale veiligheid voor chauffeurs (N75)

Chauffeurs leren om te gaan met dreigende conflictsituaties. De training verhoogt de (communicatieve) weerbaarheid. Hierbij richt de training zich op het beheersen van probleemsituaties; met klanten, derden en collega’s. Ook leert de deelnemer wat stress is, hoe stress wordt opgebouwd en hoe met stress om te gaan.

De training Omgaan met Agressie leert daarnaast verschillende vormen van agressie te kennen en herkennen. De chauffeur leert om te gaan met klanten en weggebruikers die agressief zijn of die zich agressief gedragen. In de middag worden onder leiding van een acteur rollenspellen gedaan.

Inhoud:

  1. Communicatie
  2. Verbale communicatie
  3. Non verbale communicatie
  4. Feedbacktechnieken
  5. Conflict- en stresshantering
  6. Vaardigheden om met agressie om te gaan
  7. Oefenen van praktijksituaties met een trainingsacteur

Duur training
2 dagdelen (8 uur incl. examen en pauze)

Aantal deelnemers
7-12 personen

Waarde nascholing
7 uur theorie