Menu

Collegiaal Assistentie Team

Van je collega’s moet je het hebben

Het is van belang dat medewerkers zich veilig voelen terwijl zij hun werk uitvoeren! Bij een gemeente, woningcorporatie of een sociale dienst wordt door burgers of cliënten met steeds grotere regelmaat agressief gedrag vertoont. Wanneer de medewerker zich daardoor onveilig voelt kan er op de alarmknop wordt gedrukt. Het CAT komt dan direct in actie om de collega in veiligheid te brengen.

Voor wie is deze Collegiaal Assistentie Team training bedoeld

Deze training Collegiaal Assistentie Team is uitermate geschikt voor gemeenten, woningcorporaties die te maken krijgen met agressieve klanten. Dan is het goed dat je als medewerker alarm kan slaan en er zo snel mogelijk een Collegiaal Assistentie Team komt dat het van je overneemt. De medewerker dient uit de situatie gehaald te worden. En 1 ding is zeker, de agressieve burger of klant dient het pand te verlaten!

Resultaat

U krijgt een team dat weet wat de afspraken zijn, ernaar handelt en zorgt voor de veiligheid van collega’s en andere bezoekers van het gebouw.
Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:
  • de rol van verbale en non-verbale communicatie
  • functioneren onder hoge druk
  • rolverdeling en afspraken bij een alarmering
  • positionering
  • de veilige V
  • het protocol
  • de nabespreking
  • opvang en nazorg

Investering

Deze eendaagse maatwerktraining Collegiaal Assistentie Team kan op onze trainingslocatie of in-company worden verzorgd. De training zal worden gegeven als groepstraining. Om deze training af te stemmen op uw eigen, specifieke praktijksituatie zal er een intakegesprek plaatsvinden met een van onze deskundige trainers. Het agressieprotocol van de organisatie is daarbij leidend.
We adviseren een halfjaarlijkse herhaling van de training om de afspraken te borgen en de vaardigheden op peil te houden.
Afhankelijk van uw wensen maken wij een offerte op maat. 

Werkwijze

De training wordt interactief vormgegeven met een goede afwisseling van theorie en actieve oefeningen. Er wordt geoefend op verschillende plekken binnen het gebouw om specifieke situaties en aandachtspunten uit te lichten.

We hanteren een maximale groepsgrootte van 8 personen voor een optimaal resultaat!

SCROLL VERDER
SCROLL VERDER