Menu

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Als je het niet begrijpt, vraag ’t dan

Deze training is geschikt voor elke werknemer die in direct contact is met cliënten of bewoners met dementie. Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie, vertoont vroeg of laat dit zogenaamde probleemgedrag. Je wilt dat je medewerkers goed kunnen inspelen op dit gedrag. Zo voorkom je dat er miscommunicatie of agressie ontstaat. Deze praktische training geeft jouw medewerkers alle benodigde handvatten mee om bij onbegrepen gedrag correct te kunnen handelen.

Resultaat

Na afloop van deze training:

 • Kun je probleemgedrag tijdig signaleren en reageren
 • Ben je in staat empathisch en effectief te reageren
 • Weet je verbale en non-verbale communicatie strategisch in te zetten
 • Ben je in staat zelf rustig te blijven bij onbegrepen gedrag
 • Kun je een professionele houding innemen in het werken met onbegrepen gedrag

Programma

Het onderstaande programma bevat een aantal standaard thema’s. Als specialist in maatwerk trainingen – zowel op trainingslocatie als incompany – passen we de inhoud graag aan op basis van jouw specifieke praktijksituatie en leerbehoeften.

Signaleren

 • Wat is onbegrepen gedrag
 • Waarnemen en reageren
 • Wat doet spanning met mij

Hoe om te gaan met verschillende vormen van onbegrepen gedrag

 • Hoe zelf rustig blijven
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Contact maken
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Escalerend en de-escalerend gedrag

Toepassen in de praktijk

 • Oefenen met een trainingsacteur

Investering

De training wordt gegeven in 1 dag. Om deze training af te stemmen op jouw eigen, specifieke praktijksituatie zal er een intakegesprek plaatsvinden met een van onze deskundige trainers. Een verdiepingstraining van een dagdeel raden we ten zeerste aan zodat vaardigheden actueel en geborgd blijven.

Werkwijze

Act in Move helpt al jaren met succes medewerkers om beter om te gaan met onbegrepen en probleemgedrag. Dat doen we d.m.v. interactieve trainingen waarbij we de theorie heel praktisch maken. Dat doen we met respect en humor. Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
We hanteren een maximale groepsgrootte van 8 personen voor een optimaal resultaat!

SCROLL VERDER
SCROLL VERDER