Menu

Omgaan met onbegrepen gedrag

Als je het niet begrijpt, vraag ’t dan

Binnen de verpleeghuiszorg, waar cliënten of bewoners met dementie wonen is het van belang dat er goed wordt aangesloten op de vraag. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat mensen met dementie soms dingen doen die u niet begrijpt. Dit zogenaamde probleemgedrag brengt medewerkers op de werkvloer soms in grote verlegenheid. U wilt dat u en uw medewerkers goed voorbereid zijn op onbegrepen gedrag en er professioneel mee omgaan? Wij helpen om via effectieve communicatie op dit onbegrepen gedrag te reageren.

Voor wie is deze training omgaan met onbegrepen gedrag bedoeld ?

Deze training Omgaan met onbegrepen gedrag is uitermate geschikt voor iedereen die in direct contact is met cliënten of bewoners met dementie in het verpleeghuis. U wilt beter kunnen inspelen op dit gedrag en voorkomen dat er miscommunicatie of agressie ontstaat.

Resultaat

Na afloop van deze training bent u in staat om effectief en professioneel om te gaan met onbegrepen gedrag.
Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:
  • wat is onbegrepen gedrag
  • verbale en non-verbale communicatie
  • wat doet spanning met mij
  • hoe zelf rustig te blijven
  • signaleren en reageren
  • contact maken
  • Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
  • hoe om te gaan met de verschillende vormen van onbegrepen gedrag
  • escalerend en de-escalerend gedrag
  • oefenen met een professioneel trainingsacteur

Investering

De training word gegeven in 1 dag. Om deze training af te stemmen op uw eigen, specifieke praktijksituatie zal er een intakegesprek plaatsvinden met een van onze deskundige trainers. Een verdiepingstraining van een dagdeel raden we ten zeerste aan zodat vaardigheden actueel en geborgd blijven.

Werkwijze

Act in Move helpt al jaren met succes medewerkers om beter om te gaan met onbegrepen en probleemgedrag. Dat doen we d.m.v. interactieve trainingen waarbij we de theorie heel praktisch maken. Dat doen we met respect en humor. Het geleerde is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
We hanteren een maximale groepsgrootte van 8 personen voor een optimaal resultaat!

SCROLL VERDER
SCROLL VERDER