Menu

Trainingen

Act in Move communicatietrainingen verzorgt professionele maatwerktrainingen waardoor de mensen in uw organisatie succesvoller met elkaar en uw klanten communiceren. Expertise in het omgaan met lastig gedrag en agressie stoelt op 17 jaren werkervaring in de psychiatrie en TBS. Inmiddels hebben we duizenden mensen getraind.

Bij de werkwijze wordt duidelijk dat de trainingen gericht zijn op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten op professionele wijze wat resulteert in een blijvende positieve verbetering.

Training effectief communiceren

Een investering in jezelf, en je team

Communiceren doen we de hele dag door. Hoewel er vaak veel verteld wordt, is het maar de vraag wat je daadwerkelijk overbrengt en wat de ander daarvan begrijpt. Je wilt communicatiemisverstanden onder medewerkers en klanten ten alle tijden voorkomen. Onze training versterkt de communicatieve vaardigheden van jouw medewerkers om zo de boodschap krachtig en duidelijk over te kunnen brengen.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Herken het, begrijp het, en pak ’t aan

Deze training is voor medewerkers en organisaties die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen organisatie of van buitenaf. Agressie, kwetsende scheldpartijen, intimidatie of discriminatie – in de praktijk komt het helaas nog steeds voor. Het liefst voorkom je dit gedrag, maar je hebt het niet altijd zelf in de hand. In onze training Omgaan met Grensoverschrijdend gedrag krijgen jouw medewerkers waardevolle inzichten over wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt & hoe je ermee omgaat.

Omgaan met telefonische agressie

Achter iedere boze beller zit een verhaal

De training Omgaan met telefonische agressie is geschikt voor (leden van) teams of afdelingen die regelmatig telefonische werkzaamheden uitvoeren. Soms verloopt een gesprek niet zoals je zou willen. De gemoederen lopen hoog op en je krijgt zelfs te maken met verbale agressie. Je wilt voorkomen dat het gesprek escaleert zonder dat je over je eigen grenzen heen gaat. Maar hoe doe je dat? Onze training rust jouw medewerkers uit met de nodige kennis en strategieën om agressieve situaties aan de telefoon op een professionele en kalme manier te benaderen.

Opvang en nazorg bieden

Ondersteun collega’s in cruciale momenten

De training Opvang en nazorg bieden is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de opvang van collega’s na ingrijpende incidenten. Stel je voor, een collega maakt een heftige gebeurtenis mee. Dit heeft zoveel impact dat hij of zij overstuur en mogelijk zelfs getraumatiseerd raakt. De eerste momenten na een heftig incident zijn vaak cruciaal. Maar hoe pak je dit aan? Hoe verleen je goede opvang en nazorg? In deze training ontwikkel je kennis en vaardigheden om opvang en nazorg te bieden na ingrijpende gebeurtenissen.

Assertiviteitstraining

Respectvol naar jezelf en je medewerkers

Geen nee durven zeggen, kritiek en meningsverschillen uit de weg gaan of teveel hooi op de vork nemen. Werknemers die dit doen, ervaren een hoge werkdruk en veel stress. Op langere termijn kan dit voor problemen gaan zorgen. Medewerkers worden ziek of belanden zelfs in een burn-out. Door je werknemers te helpen een meer assertieve houding aan te nemen, voorkom je deze problemen en wordt het werkplezier verhoogd.

Feedback Training

Hoe langer je een ergernis laat bestaan, hoe groter het wordt

Binnen een organisatie of team sluimeren er vaak onuitgesproken kwesties onder de oppervlakte. Collega’s praten te veel over elkaar in plaats van mét elkaar. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de sfeer als de werkprestaties. Het kunnen geven van constructieve feedback is onmisbaar voor een goede samenwerking. Onze training richt zich op het aanleren van professionele feedbackvaardigheden, waarbij de onderlinge relatie intact blijft.

Omgaan met emoties en agressie

Emoties begrijpen we, agressie begrenzen we

Wanneer jouw organisatie regelmatig contact heeft met cliënten, burgers of klanten, kan het zijn dat medewerkers worden geconfronteerd met heftige emoties. Soms zelfs met agressie. Hoogoplopende emoties zijn een fenomeen waar we steeds vaker mee te maken krijgen. De impact ervan kan groot zijn. Het is van belang dat jouw medewerkers hier goed voorbereid op zijn en professioneel kunnen handelen. Wij helpen hen, via effectieve communicatie, professioneel om te gaan met emotionele en agressieve reacties.

 

 

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Als je het niet begrijpt, vraag ’t dan

Deze training is geschikt voor elke werknemer die in direct contact is met cliënten of bewoners met dementie. Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie, vertoont vroeg of laat dit zogenaamde probleemgedrag. Je wilt dat je medewerkers goed kunnen inspelen op dit gedrag. Zo voorkom je dat er miscommunicatie of agressie ontstaat. Deze praktische training geeft jouw medewerkers alle benodigde handvatten mee om bij onbegrepen gedrag correct te kunnen handelen.

Collegiaal Assistentie Team

Van je collega’s moet je het hebben

De training Collegiaal Assistentie Team leert teamleden vaardigheden ontwikkelen om in een alarmsituatie adequaat en professioneel te handelen. Bijna 1 op de 3 werknemers krijgt weleens te maken met agressie, geweld of intimidatie. Het is van groot belang dat medewerkers zich veilig voelen op het werk. Daarvoor is het CAT-team. Wanneer een collega zich onveilig voelt, kan er op de alarmknop gedrukt worden. Het CAT komt dan direct in actie om de collega in veiligheid te brengen en de agressor uit het pand te verwijderen.

Grip op stress & werkdruk

Vitale medewerkers voor optimale werkprestaties

Stress op het werk is de nummer 1 beroepsziekte. Jaarlijks lopen meer dan een miljoen mensen het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische klachten. Ziekteverzuim is voor iedereen vervelend. Hoewel het onmogelijk is om stress op de werkvloer 100% te voorkomen, heb je wel invloed op hoe je ermee omgaat. Deze praktische training geeft jouw medewerkers alle benodigde handvatten om grip te krijgen op stress en werkdruk.

SCROLL VERDER
SCROLL VERDER